Rejstracja zamknięta

Edycja 1

Czas spotkania: 5 marca 2022 od 10:30 do 16:30
Miejsce: ul. Wyborna 20 (WSTS)
Opłata konferencyjna: 50 zł (nie obejmuje obiadu)

Rejstracja zamknięta

Organizatorzy:

Naczelna Rada Kościoła Zielonoświątkowego
oraz
Chrześcijańskie Forum Kobiet

Prelegenci

Katarzyna Rojewska

Doktorka nauk medycznych; psycholożka kliniczna; psychoterapeutka z nadaniem Ministra Zdrowia w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży; certyfikowana specjalistka terapii środowiskowej; adiunkt Uniwersytetu Śląskiego; kierownik studiów podyplomowych z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży SWPS w Katowicach; autorka licznych prac naukowych z obszaru zdrowia psychicznego i somatycznego; kierownik Centralnej Pracowni Psychologii Klinicznej w SP Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu ŚUM; konsultantka w Oddziale Kardiochirurgii i Transplantacji Serca Dzieci w SCCS w Zabrzu; kierownik szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej w ramach SP SK1 w Zabrzu; współwłaścicielka Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej „DIADA” w Gliwicach; liderka służby wśród kobiet; wraz z mężem zaangażowana w poradnictwo małżeńskie oraz organizację chrześcijańskich obozów; szczęśliwa żona i matka dwóch dorosłych córek.

Iwona Karaś

Prezeska Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii, dyrektorka Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi – od niemalże 30 lat pomaga osobom doświadczającym przemocy domowej; żona pastora Kościoła Zielonoświątkowego w Łodzi; pedagożka; matka dwóch dorosłych synów; uwielbia gotować z pasją.

Wojciech Gajewski

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego; historyk; specjalizuje się w historii starożytnej i historii Kościoła, społeczno-religijnych aspektach wczesnego Imperium Rzymskiego, relacjach chrześcijaństwa i judaizmu okresu tzw. drugiej Świątyni, oraz w historii ruchu pentekostalnego; doktorat poświęcony strukturze Kościoła pierwszych dwóch wieków; habilitacja związana z badaniami domostwa i rodziny w starożytności; profesura uczelniana za stworzenia podejścia oikoidalnego w ramach metody społeczno-kulturowej w badaniach nad antykiem; autor kilku monografii: Charyzmat, urząd, hierarchia, Ekklesia a oikos w epoce Nowego Testamentu, Kościół w świetle antycznego domostwa; współautor wielu opracowań zbiorowych i ponad 60 artykułów naukowych; zawodowo odpowiedzialny za religioznawstwo na UG; Pastor Zboru Chrystusa Zbawiciela we Fromborku; mówca konferencyjny; zaangażowany w służbę nauczania i duszpasterstwo. Pasjonat żeglarstwa i górskich wędrówek; mąż Alicji, ojciec trójki dorosłych dzieci, dziadek czworga wnucząt.

Komu dedykujemy konferencję?

 • Pastorom i pastorowym;
 • liderkom i liderom lokalnego kościoła;
 • duszpasterzom;
 • osobom szczególnie zainteresowanym niesieniem pomocy ludziom w kryzysie.

Każdy, komu leży na sercu dobro ludzi, powinien obowiązkowo być w tym czasie z nami!

Rejstracja zamknięta

Dlaczego warto tam być?

 • Bo kościół musi ROZUMIEĆ LUDZI, którym służy;
 • bo kościół powinien BYĆ WRAŻLIWY na ludzkie dramaty;
 • bo kościół potrzebuje POZNAĆ I ZROZUMIEĆ złożoność wyzwań współczesności;
 • bo kościół powinien UMIEJĘTNIE REAGOWAĆ;
 • bo kościół musi SKUTECZNIE POMAGAĆ;
 • bo wysłuchasz znakomitych eksperckich wykładów;
 • bo będziesz uczestniczyć w dyskusjach po każdym z nich.
Rejstracja zamknięta

Co z tego wyniesiesz?

 • praktyczną wiedzę oraz pogłębione rozumienie zjawiska depresji;
 • pogłębione rozumienie zjawiska przemocy w rodzinie;
 • pogłębione rozumienie pokolenia młodych ludzi, żyjących na granicy światów wirtualnego i realnego;
 • znajomość sposobów skutecznego wspierania osób w poważnym kryzysie.
Rejstracja zamknięta