Krytyczne Wyzwania Duszpaszterskie – edycja 2.

Rejestracja zamknięta

Edycja 2

Czas spotkania: 1 kwietnia 2023 od 10.30 do 17.00
Miejsce: ul. Wyborna 20, Warszawa (WSTS)
Opłata konferencyjna: 70 zł (nie obejmuje obiadu)

Rejestracja zamknięta

Organizatorzy:

Naczelna Rada Kościoła Zielonoświątkowego
oraz
Chrześcijańskie Forum Kobiet

Prelegenci

Katarzyna Rojewska

Doktorka nauk medycznych; psycholożka kliniczna; psychoterapeutka z nadaniem Ministra Zdrowia w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży; certyfikowana specjalistka terapii środowiskowej; adiunkt Uniwersytetu Śląskiego; kierownik studiów podyplomowych z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży SWPS w Katowicach; autorka licznych prac naukowych z obszaru zdrowia psychicznego i somatycznego; kierownik Centralnej Pracowni Psychologii Klinicznej w SP Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu ŚUM; konsultantka w Oddziale Kardiochirurgii i Transplantacji Serca Dzieci w SCCS w Zabrzu; kierownik szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej w ramach SP SK1 w Zabrzu; współwłaścicielka Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej „DIADA” w Gliwicach; liderka służby wśród kobiet; wraz z mężem zaangażowana w poradnictwo małżeńskie oraz organizację chrześcijańskich obozów; szczęśliwa żona i matka dwóch dorosłych córek.

Wojciech Gajewski

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego; historyk; specjalizuje się w historii starożytnej i historii Kościoła, społeczno-religijnych aspektach wczesnego Imperium Rzymskiego, relacjach chrześcijaństwa i judaizmu okresu tzw. drugiej Świątyni, oraz w historii ruchu pentekostalnego; doktorat poświęcony strukturze Kościoła pierwszych dwóch wieków; habilitacja związana z badaniami domostwa i rodziny w starożytności; profesura uczelniana za stworzenia podejścia oikoidalnego w ramach metody społeczno-kulturowej w badaniach nad antykiem; autor kilku monografii: Charyzmat, urząd, hierarchia, Ekklesia a oikos w epoce Nowego Testamentu, Kościół w świetle antycznego domostwa; współautor wielu opracowań zbiorowych i ponad 60 artykułów naukowych; zawodowo odpowiedzialny za religioznawstwo na UG; Pastor Zboru Chrystusa Zbawiciela we Fromborku; mówca konferencyjny; zaangażowany w służbę nauczania i duszpasterstwo. Pasjonat żeglarstwa i górskich wędrówek; mąż Alicji, ojciec trójki dorosłych dzieci, dziadek czworga wnucząt.

Marek Kamiński

Biskup Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce od 2008 roku; doktor nauk teologicznych; kaznodzieja; pastor; wykładowca akademicki; mówca na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Od 2022 roku jest Przewodniczącym Pentecostal European Fellowship – organizacji europejskiej zrzeszającej 55 denominacji zielonoświątkowych z Europy i około 6 mln wiernych. Jest członkiem światowego zarządu Assemblies of God oraz zasiada w prezydium Pentecostal World Fellowship, która zrzesza denominacje zielonoświątkowe różnych nurtów z całego świata.

Piotr Karaś

Prezbiter Okręgu Centralnego Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce; członek Prezydium Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce; doktor nauk teologicznych; kaznodzieja; wieloletni pastor zboru w Łodzi; wykładowca akademicki.

Zakres tematyczny KWD edycja 2.

1. SEKSUALNOŚĆ A TOŻSAMOŚĆ – fundamentalne pytania o to, kim jestem w świecie pełnym sprzeczności, zachwianego poczucia bezpieczeństwa i niejasnych ról społeczno-kulturowych.

Dowiesz się:

  • jak nasza seksualność wpływa na naszą tożsamość;
  • o trudnościach młodej generacji w rozwijaniu własnej tożsamości;
  • jak wspomagać ludzi w procesie określania siebie.

2. DYSFORIA PŁCIOWA I INNE ZABURZENIA ORAZ PROBLEMY ZDROWTNE ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DOŚWIADCZANIE WŁASNEJ SEKSUALNOŚCI.

Dowiesz się:

  • czym jest zaburzenie dysforii płciowej;
  • o możliwym wpływie różnych problemów zdrowotnych na trudności z określeniem własnej płci i seksualności;
  • jak towarzyszyć ludziom doświadczającym istotnego cierpienia związanego z trudnościami w określeniu własnej płci i seksualności.

3. DUSZPASTERSTWO W XXI WIEKU.

Poznasz:

  • współcześnie adekwatne modele duszpasterstwa;
  • efektywne duszpasterstwo;
  • granice duszpasterskiego poznania i rozumienia
  • granice interwencji duszpasterskiej

Rejestracja zamknięta

Komu dedykujemy konferencję?

 • Pastorom i pastorowym;
 • liderkom i liderom lokalnego kościoła;
 • duszpasterzom;
 • osobom szczególnie zainteresowanym niesieniem pomocy ludziom w kryzysie.

Każdy, komu leży na sercu dobro ludzi, powinien obowiązkowo być w tym czasie z nami!

Rejestracja zamknięta

Dlaczego warto tam być?

 • Bo kościół musi ROZUMIEĆ LUDZI, którym służy;
 • bo kościół powinien BYĆ WRAŻLIWY na ludzkie dramaty;
 • bo kościół potrzebuje POZNAĆ I ZROZUMIEĆ złożoność wyzwań współczesności;
 • bo kościół powinien UMIEJĘTNIE REAGOWAĆ;
 • bo kościół musi SKUTECZNIE POMAGAĆ;
 • bo wysłuchasz znakomitych eksperckich wykładów;
 • bo będziesz uczestniczyć w dyskusjach po każdym z nich.
Rejestracja zamknięta