Krytyczne Wyzwania Duszpasterskie – edycja 3.

Rejestracja zamknięta

Edycja 3

Czas spotkania: 6 kwietnia 2024 od 10.30 do 17.00
Miejsce: ul. Wyborna 20, Warszawa (WSTS)
Opłata konferencyjna: 100 zł (nie obejmuje obiadu)

Rejestracja zamknięta

Organizatorzy:

Naczelna Rada Kościoła Zielonoświątkowego
oraz
Chrześcijańskie Forum Kobiet

Prelegenci

Marek Kamiński

Biskup Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce od 2008 roku; doktor nauk teologicznych; kaznodzieja; pastor; wykładowca akademicki; mówca na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Od 2022 roku jest Przewodniczącym Pentecostal European Fellowship – organizacji europejskiej zrzeszającej 55 denominacji zielonoświątkowych z Europy i około 6 mln wiernych. Jest członkiem światowego zarządu Assemblies of God oraz zasiada w prezydium Pentecostal World Fellowship, która zrzesza denominacje zielonoświątkowe różnych nurtów z całego świata.

prof. Jacek Pyżalski

Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, w tym prestiżowych projektów międzynarodowych tj. ECIP, EU Kids Online, ySkills (Horyzont 2020), Lights4Violence (Horyzont 2020). Reprezentant Polski w czterech akcjach COST Europejskiej Fundacji Nauki. Autor licznych publikacji, w tym pierwszej na polskim rynku monografii naukowej dotyczącej cyberprzemocy. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz rady programowej Fundacji Orange. Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Członek Zespołu ds. Zespołu ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz członek Rady Naukowej Holistic Think Tank. Wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, m. in. nagrodą im. prof. Tomasza Hofmokla w kategorii „Społeczeństwo Informacyjne” (NASK), nagrodą na Nagroda na stulecie UAM Doskonałość w nauce -użyteczność w praktyce). Czterokrotnie na liście 100 osób, które przyczyniły się do rozwoju kompetencji cyfrowej w Polsce decyzją Kapituły Polskiego Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozpowszechnienia Umiejętności Cyfrowych (obecnie na Liście Honorowej). Pomysłodawca i redaktor pierwszego w Polsce podręcznika do kryzysowej edukacji zdalnej, pt. Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (zdalnie.edu-akcja.pl).

Katarzyna Rojewska

Doktor nauk medycznych, specjalista psycholog kliniczny, superwizor psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeuta.
Kierownik Centralnej Pracowni Psychologii Klinicznej SP Szpitala Klinicznego nr 1 im. Prof. Szyszko ŚUM w Katowicach, kierownik szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej w ramach SP SK 1 w Zabrzu, psycholog kliniczny w Oddziale Kardiochirurgii, Mechanicznego Wspomagania Krążenia i Transplantacji Serca Dzieci w SCCS w Zabrzu.
Współzałożyciel i współwłaściciel Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej „DIADA” w Gliwicach, które od ponad 20 lat świadczy pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i medyczną m.in. w ramach PZP Dzieci i Młodzieży, PZP Dorosłych, Poradni Psychosomatycznej oraz Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.
Adiunkt Wydziału Nauk Społecznych na kierunku Psychologia Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach. Kierownik studiów podyplomowych z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.  Autor licznych prac naukowych oraz podręczników akademickich z obszaru zdrowia psychicznego, psychosomatyki oraz psychologii zdrowia i psychologii rozwojowej dziecka.

Wojciech Gajewski

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego; historyk; specjalizuje się w historii starożytnej i historii Kościoła, społeczno-religijnych aspektach wczesnego Imperium Rzymskiego, relacjach chrześcijaństwa i judaizmu okresu tzw. drugiej Świątyni, oraz w historii ruchu pentekostalnego; doktorat poświęcony strukturze Kościoła pierwszych dwóch wieków; habilitacja związana z badaniami domostwa i rodziny w starożytności; profesura uczelniana za stworzenia podejścia oikoidalnego w ramach metody społeczno-kulturowej w badaniach nad antykiem; autor kilku monografii: Charyzmat, urząd, hierarchia, Ekklesia a oikos w epoce Nowego Testamentu, Kościół w świetle antycznego domostwa; współautor wielu opracowań zbiorowych i ponad 60 artykułów naukowych; zawodowo odpowiedzialny za religioznawstwo na UG; Pastor Zboru Chrystusa Zbawiciela we Fromborku; mówca konferencyjny; zaangażowany w służbę nauczania i duszpasterstwo. Pasjonat żeglarstwa i górskich wędrówek; mąż Alicji, ojciec trójki dorosłych dzieci, dziadek czworga wnucząt.

Irmina Wolniak

Irmina Wolniak znana szerzej jako pastorowa od emocji. Razem z mężem prowadzi w Gdańsku kościół Radość Północ. Od trzech lat działa w social mediach, gdzie edukuje na temat zdrowia psychicznego i emocjonalnego wśród osób wierzących, zwłaszcza wśród pokolenia Z. Prowadzi również zajęcia dla licealistów z Duchowości Zdrowej Emocjonalnie (Szkoła w Chmurze). Mediatorka w procesie certyfikacji, prywatnie pasjonatka Porozumienia Bez Przemocy, słowa pisanego, natury, muzyki filmowej i kina superbohaterskiego.

Zakres tematyczny 3. edycji KWD

 • młoda generacja w kryzysie autodestrukcji (samouszkodzenia i samobójstwa w grupie dzieci i młodzieży)
 • funkcjonowanie młodzieży online
 • zagrożenia w sieci (cyberprzemoc, pornografia, dezinformacja)
 • wychowanie w erze cyfrowej
 • duchowość w dobie Internetu, sztucznej inteligencji (AI), influencerów i social mediów

Podczas nadchodzącej konferencji wysłuchamy po raz pierwszy na KWD profesora Jacka Pyżalskiego – czołowego europejskiego eksperta i badacza zjawisk takich jak m.in.: funkcjonowanie młodzieży online, cyberprzemoc, ryzykowne zachowania młodzieży w sieci. Profesor Pyżalski szkoli i edukuje w obszarze wychowania w erze cyfrowej, edukacji medialnej, komunikacji, trudnych zachowań i innych.

Rejestracja zamknięta

Komu dedykujemy konferencję?

 • Pastorom i pastorowym;
 • liderkom i liderom lokalnego kościoła;
 • duszpasterzom;
 • osobom szczególnie zainteresowanym niesieniem pomocy ludziom w kryzysie.

Każdy, komu leży na sercu dobro ludzi, powinien obowiązkowo być w tym czasie z nami!

Rejestracja zamknięta

Dlaczego warto tam być?

 • Bo kościół musi ROZUMIEĆ LUDZI, którym służy;
 • bo kościół powinien BYĆ WRAŻLIWY na ludzkie dramaty;
 • bo kościół potrzebuje POZNAĆ I ZROZUMIEĆ złożoność wyzwań współczesności;
 • bo kościół powinien UMIEJĘTNIE REAGOWAĆ;
 • bo kościół musi SKUTECZNIE POMAGAĆ;
 • bo wysłuchasz znakomitych eksperckich wykładów;
 • bo będziesz uczestniczyć w dyskusjach po każdym z nich.
Rejestracja zamknięta