Uczestnictwo w wydarzeniu ChFK – Krytyczne Wyzwania Duszpasterskie – szkolenie 1.

300,00 

Uwaga! W przypadku nieuiszczenia opłaty za szkolenie, rejestracja zostanie anulowana po 2 dobach od jej dokonania


Kategoria